Nyheter

Vilka är fördelarna med att jobba som hyrsjuksköterska?

Bemanningsbranschen är en växande bransch som samarbetar med vården när det kommer till vårdbemanning. Många sjuksköterskor arbetar idag som hyrsjuksköterska och är anställda av bemanningsföretag. Men många har fortfarande frågor kring detta upplägg och hur det egentligen fungerar. Läs vidare för att lära dig mer om det!

Vad är egentligen en hyrsjuksköterska?

Den första frågan som vi bör beröra är vad en hyrsjuksköterska egentligen är. I grund och botten handlar det om en helt vanlig sjuksköterska vilken arbetar som konsult åt ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget hyr ut personen ifråga till uppdragsgivare inom vården. Det kan till exempel röra sig om sjukhus, kliniker och andra vårdgivare. Dessa tar helt enkelt hjälp av uppdragstagare för att bemanna upp vid behov.

Fördelarna med att arbeta på detta sätt

Så vilka är då fördelarna med att arbeta på detta sätt? Till fördelarna med att jobba som hyrsjuksköterska hör dessa:

  • Flexibiliteten. De sjuksköterskor som arbetar på detta sätt kan via bemanning ta på sig uppdrag utifrån sina preferenser. Därmed kan de arbeta på ett mer flexibelt sätt och styra mer över sitt arbetsschema.
  • Resorna. Det är inte ovanligt att konsulter som arbetar via bemanning får resa i arbetet. Det kan till exempel handla om resor inrikes men även utrikes till bland annat Norge.
  • Utvecklingsmöjligheterna. Att jobba på detta vis ger sjuksköterskor stora möjligheter att utvecklas som yrkespersoner. Till exempel kan de tillskansa sig erfarenheter och färdigheter i samband med att de provar på att jobba på nya arbetsplatser med olika kollegor.
  • Lönen. Ytterligare en fördel med att arbeta som konsult har med ersättningen att göra. Dessa personer har nämligen generellt sett en högre lön jämfört med sina tillsvidareanställda kollegor.

Möjliga utmaningar med konsultandet

Det finns många fördelar med att arbeta som hyrsjuksköterska. Med detta sagt finns det även vissa potentiella utmaningar med konsultandet. Det handlar framför allt om att det kan ta tid att anpassa sig till en ny arbetsmiljö och nya kollegor. Detta gäller inte minst om personen ifråga tar på sig mer kortfristiga uppdrag. Därför gäller det att man som konsult är vädligt anpassningsbar och öppensinnad.